Constants

TOKEN_TYPE_NOOP

TOKEN_TYPE_NOOP = 'Noop'

TOKEN_TYPE_OPERAND

TOKEN_TYPE_OPERAND = 'Operand'

TOKEN_TYPE_FUNCTION

TOKEN_TYPE_FUNCTION = 'Function'

TOKEN_TYPE_SUBEXPRESSION

TOKEN_TYPE_SUBEXPRESSION = 'Subexpression'

TOKEN_TYPE_ARGUMENT

TOKEN_TYPE_ARGUMENT = 'Argument'

TOKEN_TYPE_OPERATORPREFIX

TOKEN_TYPE_OPERATORPREFIX = 'OperatorPrefix'

TOKEN_TYPE_OPERATORINFIX

TOKEN_TYPE_OPERATORINFIX = 'OperatorInfix'

TOKEN_TYPE_OPERATORPOSTFIX

TOKEN_TYPE_OPERATORPOSTFIX = 'OperatorPostfix'

TOKEN_TYPE_WHITESPACE

TOKEN_TYPE_WHITESPACE = 'Whitespace'

TOKEN_TYPE_UNKNOWN

TOKEN_TYPE_UNKNOWN = 'Unknown'

TOKEN_SUBTYPE_NOTHING

TOKEN_SUBTYPE_NOTHING = 'Nothing'

TOKEN_SUBTYPE_START

TOKEN_SUBTYPE_START = 'Start'

TOKEN_SUBTYPE_STOP

TOKEN_SUBTYPE_STOP = 'Stop'

TOKEN_SUBTYPE_TEXT

TOKEN_SUBTYPE_TEXT = 'Text'

TOKEN_SUBTYPE_NUMBER

TOKEN_SUBTYPE_NUMBER = 'Number'

TOKEN_SUBTYPE_LOGICAL

TOKEN_SUBTYPE_LOGICAL = 'Logical'

TOKEN_SUBTYPE_ERROR

TOKEN_SUBTYPE_ERROR = 'Error'

TOKEN_SUBTYPE_RANGE

TOKEN_SUBTYPE_RANGE = 'Range'

TOKEN_SUBTYPE_MATH

TOKEN_SUBTYPE_MATH = 'Math'

TOKEN_SUBTYPE_CONCATENATION

TOKEN_SUBTYPE_CONCATENATION = 'Concatenation'

TOKEN_SUBTYPE_INTERSECTION

TOKEN_SUBTYPE_INTERSECTION = 'Intersection'

TOKEN_SUBTYPE_UNION

TOKEN_SUBTYPE_UNION = 'Union'

Properties

$_value

$_value : string

Value

Type

string

$_tokenType

$_tokenType : string

Token Type (represented by TOKEN_TYPE_*)

Type

string

$_tokenSubType

$_tokenSubType : string

Token SubType (represented by TOKEN_SUBTYPE_*)

Type

string

Methods

__construct()

__construct(string  $pValue, string  $pTokenType = \PHPExcel_Calculation_FormulaToken::TOKEN_TYPE_UNKNOWN, string  $pTokenSubType = \PHPExcel_Calculation_FormulaToken::TOKEN_SUBTYPE_NOTHING) 

Create a new PHPExcel_Calculation_FormulaToken

Parameters

string $pValue
string $pTokenType

Token type (represented by TOKENTYPE*)

string $pTokenSubType

Token Subtype (represented by TOKENSUBTYPE*)

getValue()

getValue() : string

Get Value

Returns

string

setValue()

setValue(string  $value) 

Set Value

Parameters

string $value

getTokenType()

getTokenType() : string

Get Token Type (represented by TOKEN_TYPE_*)

Returns

string

setTokenType()

setTokenType(string  $value = \PHPExcel_Calculation_FormulaToken::TOKEN_TYPE_UNKNOWN) 

Set Token Type

Parameters

string $value

getTokenSubType()

getTokenSubType() : string

Get Token SubType (represented by TOKEN_SUBTYPE_*)

Returns

string

setTokenSubType()

setTokenSubType(string  $value = \PHPExcel_Calculation_FormulaToken::TOKEN_SUBTYPE_NOTHING) 

Set Token SubType

Parameters

string $value