\Doctrine\Tests\Common\CacheVoidCacheTest

Summary

Methods
Properties
Constants
testShouldAlwaysReturnFalseOnContains()
testShouldAlwaysReturnFalseOnFetch()
testShouldAlwaysReturnTrueOnSaveButNotStoreAnything()
testShouldAlwaysReturnTrueOnDelete()
testShouldAlwaysReturnNullOnGetStatus()
No public properties found
No constants found
No protected methods found
No protected properties found
N/A
No private methods found
No private properties found
N/A

Methods

testShouldAlwaysReturnFalseOnContains()

testShouldAlwaysReturnFalseOnContains() 

testShouldAlwaysReturnFalseOnFetch()

testShouldAlwaysReturnFalseOnFetch() 

testShouldAlwaysReturnTrueOnSaveButNotStoreAnything()

testShouldAlwaysReturnTrueOnSaveButNotStoreAnything() 

testShouldAlwaysReturnTrueOnDelete()

testShouldAlwaysReturnTrueOnDelete() 

testShouldAlwaysReturnNullOnGetStatus()

testShouldAlwaysReturnNullOnGetStatus()